Hyppää sisältöön

Ammatillisen koulutuksen tutkintotuotos, tutkintojen osien suoritukset ja tutkintoennuste

Osaamistarvekompassi tarjoaa tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja tutkintojen osien suorituksista sekä kuluvan vuoden loppuun ulottuvan ennusteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien määrästä. Tiedot esitetään Power BI -raportteina. Tälle sivulle on koottu tietoa raporttien keskeisistä tietosisällöistä sekä konkreettisia vinkkejä tietojen hyödyntämiseen. Tietosisällöt on kuvattu tarkemmin kunkin raportin sivulla.

Ammatillisen koulutuksen tutkintotuotos -raportista voit tarkastella, kuinka paljon tietyn tutkinnon suorittanutta työvoimaa on valmistunut alalle ja miten he sijoittuvat maantieteellisesti. Tieto havainnollistaa, minkä alan osaamista ja työvoimaa tietyllä alueella on.

Tutkintojen osien suoritukset -raportille on koottu tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintojen osien suoritusmääristä. Tieto antaa viitteitä siitä, minkälaista osaamista eri alueilla on ja minkälaisille koulutussisällöille on kysyntää.

Ammatillisen koulutuksen tutkintoennuste -raportti puolestaan kertoo, paljonko alan tai alueen työmarkkinoille kuluvana vuonna on valmistumassa ammatillista osaamista. Tietoa voi hyödyntää esimerkiksi tilanteissa, joissa yrityksellä on tarpeen arvioida uuden työvoiman saatavuutta uuden toimipisteen alueella.

Voit liikkua raporteilla helposti eri välilehtien välillä ja suodattaa tietoa tarpeidesi mukaan. Eri välilehdillä tietoa esitetään hieman eri näkökulmista tai erilaisilla painotuksilla.

Raportit perustuvat Opetushallituksen ylläpitämän KOSKI-tietovarannon ajantasaiseen opintosuoritusdataan. Data raporteilla päivittyy kuukausittain.

Löydät raportit Osaamistarvekompassin Analyysit-osiosta.

Siirry Analyysit-osioon

Ammatillisen koulutuksen tutkintotuotos

Ammatillisen koulutuksen tutkintotuotos -raportti kertoo ammatillisesta koulutuksesta valmistuneista. Raportti sisältää dataa vuodesta 2019 alkaen.

Raportti tarjoaa vastauksia esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin:

 • Minkä koulutusalan ammatillisia tutkintoja Varsinais-Suomessa on suoritettu 2020-luvulla eniten?
 • Mitä tutkintoja Närpiössä ja sen naapurikunnissa suoritettiin eniten vuonna 2023?

Voit suodattaa tietoa opiskeluoikeuden alun, opiskeluoikeuden lopun, koulutusalan, koulutusasteen ja tutkinnon mukaan. Voit myös rajata tulosta opiskelijan kotimaakunnan, ikäryhmän ja äidinkielen mukaan.

Kolme vinkkiä raportin hyödyntämiseen

 • Koulutuksen järjestäjä: Vertailemalla ammatillisen koulutuksen tutkintosuoritusten määrää alueen työvoiman tarpeisiin voit löytää markkinarakoja koulutustarjontasi kehittämiseen.
 • Yritys: Arvioi osaajien saatavuutta esimerkiksi uuden toimipisteen alueella ja sen lähistöllä.
 • Aluetoimija: Jos omalta alueeltasi puuttuu tietyn alan osaamista, tutki, löytyisikö soveltuvan tutkinnon suorittaneita naapurikunnista.

Tutkintojen osien suoritukset

Raportilla näkyy ammatillisen koulutuksen tutkintojen osien suoritukset. Osasuoritusten data on rajattu valtakunnallisiin suoritettuihin tutkinnon osiin vuodesta 2020 alkaen.

Raportti vastaa muun muassa seuraavanlaisiin tietotarpeisiin:

 • Mitkä liiketoiminnan perustutkinnon valinnaiset tutkinnon osat olivat viime vuonna suosituimpia Pirkanmaalla?
 • Minkä luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon valinnaisten tutkinnon osien suoritusmäärät ovat kasvaneet eniten viimeisten viiden vuoden aikana?

Voit suodattaa tietoa suorituksen arviointiajan, suorituksen tyypin, koulutusalan, koulutusasteen, tutkinnon ja tutkinnon osan mukaan. Voit myös rajata tulosta opiskelijan kotikunnan, ikäryhmän ja äidinkielen mukaan.

Kolme vinkkiä raportin hyödyntämiseen

 • Koulutuksen järjestäjä: Tarkastele, mitä valinnaisia tutkintojen osia suoritetaan eniten – vastaavilla sisällöillä voi olla kysyntää muidenkin osaamispalveluiden muodossa.
 • Yritys: Tutki toimialasi kannalta relevanttien tutkintojen osia saadaksesi käsityksen siitä, minkälaista osaamista alalle valmistuneilla voi olla.
 • Aluetoimija: Kartoita tutkinnon osien suorituksista, minkälaista osaamista alueesi eri alojen ammatillisen koulutuksen suorittaneilla voi olla ja miten se vastaa alueen osaamistarpeisiin.

Ammatillisen koulutuksen tutkintoennuste

Ammatillisen koulutuksen tutkintoennuste sisältää valmistumismäärät vuodesta 2020 alkaen sekä kuluvan vuoden loppuun ulottuvan ennusteen. Raportti tarjoaa nopeita vastauksia konkreettisiin kysymyksiin:

 • Paljonko sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittaneita valmistuu Pohjanmaalle?
 • Mille aloille Lapissa valmistuu eniten opiskelijoita vuoden loppuun mennessä?
 • Mihin suuntaan tietyn koulutusalan tutkintosuoritusmäärä on kehittynyt viimeisten neljän vuoden kuluessa?

Voit suodattaa tietoa vuoden, koulutusasteen, koulutusalan, tutkinnon ja opiskelijan kotimaakunnan mukaan.

Tutkintoennuste on mallinnettu opiskeluoikeuksien ja suoritusten vuosien 2018–2023 historiadatan perusteella. Ennustemalli on tuotettu XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) -koneoppimismallin avulla. Malli ennustaa valmistumismääriä edellisten vuosien läsnä olleiden, aloittaneiden, keskeyttäneiden ja valmistuneiden pohjalta.

Kolme vinkkiä raportin hyödyntämiseen

 • Koulutuksen järjestäjä: Suunnittele ja kohdenna osaamispalveluita työvoimapula-aloille, joilla valmistumisennuste on pieni, mutta työvoiman tarve suuri.
 • Yritys: Hyödynnä tutkintoennustetta suunnitellessasi rekrytointeja – ulota rekrytointi alueille, joilla valmistuu runsaasti tarvittavaa osaamista. Jos valmistuvia on omalla alueellasi vähän, on syytä toimia nopeasti!
 • Aluetoimija: Kartoita ja kontaktoi alueesi valmistuvia ennakoivasti ja tarjoa tukea työllistymiseen jo ennen valmistumista.