Hyppää sisältöön
Sininen infomerkki, jossa valkoisella i -kirjain. Taustalla näkyy sinisiä muotoja.

Osaamistarvekompassi tekee näkyväksi työelämän tarvitseman osaamisen.

Osaamistarvekompassi ohjaus- ja neuvontatyössä

Ennakointitieto ohjauksessa

Toivomme Osaamistarvekompassin palvelevan Jotpan eri sidosryhmiä:

 • osaamispalveluiden kehittäjiä
 • tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeviä
 • jatkuvan oppimisen moninaisten haasteiden päätöksentekijöitä ja valmistelijoita

Esiselvityksissä totesimme, että suurin ero tiedon tarpeissa on tiedon käytön konteksti. Toiset tarvitsevat täsmätietoa ja yksilön elämänuraa ja oppimista koskevaa tietoa nopeasti. Toisilla on tehtävässään enemmän aikaa perehtyä trendejä, tilannekuvaa tai ihmisjoukkoja koskevaan tietoon.

Osaamistarvekompassissa onkin eri tyyppisiä osioita erilaisiin tietotarpeisiin.

 • Artikkelit: julkaisemme pohdintoja, kirjoituksia ja kannanottoja osaamisen kehittämisen kysymyksistä
 • Analyysit: osio tulee sisältämään dataan pohjautuvia katsauksia ja punnittuja analyyseja
 • Osaamiset: osio sisältää päivittyvän tilannekuvan työelämän kysymästä osaamisesta
 • Tutkinnot: osio tulee sisältämään tilannekuvatietoa siitä, millaista osaamista koulutusjärjestelmä tuottaa

Selaile ja katsele ja anna meille palautetta. Arvelimme esimerkiksi, että Ammattialat- ja Osaamiset-osiot olisivat ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville kiinnostavimmat ja että päätöksentekijät ja valmistelijat kiinnostuisivat eniten Analyysit-osiosta. Mutta vasta kun Osaamistarvekompassia aletaan käyttää, selviää meillekin analytiikasta ja palautteesta, miten oikeaan osuimme vai olimmeko aivan hakoteillä.

Infosivusta tukimateriaaliksi

Jatkuvan oppimisen ohjaus- ja neuvontatyötä tekevät ovat ennakointitiedon hyödyntäjinä uusi ryhmä. Siksi olemme kehittämässä heille myös tukimateriaalia Osaamistarvekompassin käytöstä. Tavoitteena on, että uusi tieto löytäisi hyödyntäjänsä ja että hyödyntäjät 

 • ymmärtävät ennakointitiedon luonteen ja epävarmuustekijät​
 • osaavat soveltaa tietoa ohjauksen eettisistä lähtökohdista​
 • löytävät Osaamistarvekompassista omille asiakkailleen​ soveltuvan tiedon
 • osaavat käyttää osaamisen ennakoinnin perussanastoa niin, että asiakaskin ymmärtää esitetyn tiedon luonteen​
 • osaavat myös etsiä verkosta lisätietoa, jos Osaamistarvekompassissa julkaistu tieto ei riitä kaikkiin asiakastarpeisiin​.

Tukimateriaalin sisällöt kehittyvät sitä mukaa kuin Osaamistarvekompassikin kehittyy. Materiaali sisältää ainakin osiot

 1. Mitä on ennakointitieto
 2. Ennakointitieto ohjauksessa
 3. Osaamistarvekompassi eri asiakastilanteissa
 4. Kertaus ja itsearviointi

 

Tukimateriaali ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville, osa 1: Mitä on ennakointitieto