Hyppää sisältöön

Tietoa palvelusta

Kompassikuva, kuvituskuva

Osaamisen ennakoinnin tietopalvelu

Uusi palvelu tarjoaa luotettavaa ja ajantasaista tietoa tulevaisuudessa tarvittavasta osaamisesta jatkuvan oppimisen näkökulmasta. Lisäksi se yhdistää alueellista ja valtakunnallista tietoa osaamisen ja työvoiman kohtaannosta.

Osaamistarvekompassin sisältöjä kehitetään vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Aluksi Osaamistarvekompassi sisältää tilastollista analyysia työllisten työmarkkinasiirtymistä ammattialojen välillä sekä siirtymistä työllisyydestä työttömyyteen, opiskelijaksi tai työvoiman ulkopuolelle. Samalla olemme koostaneet palveluun aineistoja työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden muutoksista. Lisäksi kehitämme analyyseja koulutus- ja osaamiskapeikoista hyödyntäen tekoälysovelluksia osaamistarpeiden ennakoinnissa ja koulutuskatveiden tunnistamisessa.  
 

Kenelle palvelu on tarkoitettu?

Palvelu on suunnattu erityisesti koulutuspalveluiden tarjoajille sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden tuottajille ja kehittäjille. Koulutuksen järjestäjät ja ohjaajat voivat hyödyntää palvelun tietoja yksilöllisten koulutusvalintojen ja urasuunnittelun tukena sekä oman palvelutarjontansa kehittämistarpeiden ennakoinnissa. 

Tavoitteenamme on luoda saavutettava, helposti lähestyttävä ja yksityiskohtainen tietopalvelu työmarkkinoiden ajankohtaisista osaamistarpeista. Osaamistarvekompassi on innovatiivinen työkalu, joka pyrkii vastaamaan työvoiman ja osaamisen kohtaannon haasteisiin ja parantamaan tiedolla johtamista. Yhdistämällä eri tietolähteitä saadaan kokonaisvaltaisempi näkemys aiheesta tai ilmiöstä. 
 

Palvelun tavoite

Osaamistarvekompassi on osa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen lakisääteistä tehtävää työelämän osaamis- ja työvoimatarpeiden ennakointitiedon analysoinnissa. Palvelun kehittäminen ja ylläpitäminen ovat keskeinen ja konkreettinen osa tämän tehtävämme toteuttamista.

Vuonna 2022 alkaneen ennakoinnin tietopalveluhankkeen tavoitteena on kehittää uudenlainen, lyhyen ja keskipitkän aikavälin työvoima- ja osaamistarpeiden ennakointitiedon raportointijärjestelmä, joka tukee jatkuvaa oppimista ja työllisyyden hoitoa. Hankkeen kehitystyö toteutetaan Euroopan unionin elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) tuella vuosina 2022–2024.

Lisätietoa Osaamistarvekompassista

Meriluoto, Satu
projektipäällikkö
(ennakoinnin tietoalusta, Osaamistarvekompassi)