Hyppää sisältöön

Osaamiset 2024

Raportti kertoo työelämässä tarvittavan osaamisen tilannekuvasta 2024. Se sisältää kaksi osiota: Osaamiset yhteensä sekä Osaamiset ja lähiosaamiset. Osaamiskäsitteitä, niiden muotoilua ja harmonisointia tarkennetaan vielä tämän vuoden aikana.

Osaamiset yhteensä

Kokonaisnäkymä big datasta louhittuihin ja edelleen luokiteltuihin osaamistarvetietoihin näyttää oletuksena eniten löydöksiä saaneet osaamiset. Voit tarkastella osaamisia esimerkiksi käytetyn aineiston tai luokittelun mukaan.

Osaamistarpeet on louhittu ja analysoitu 

  • työpaikkailmoituksista
  • tiedejulkaisuista
  • investointidatasta
  • laajaa kielimallia OpenAI:ta hyödyntäen.

Jos tarkastelet vain yhtä lähdettä kerrallaan, painotuserot eri aineistoissa näkyvät. Kevään 2024 työelämän ajantasaisinta tilannekuvaa näyttävää työpaikkailmoitusdata. Sen sijaan investointidatasta löytyvät osaamistarpeet ovat osaamisia, joiden kysynnän ennakoidaan lähitulevaisuudessa (1-5 vuoden kuluessa) kasvavan. Tiedejulkaisuista poimitut osaamistarpeet taas ovat pidemmän tähtäimen osaamistarpeita. Se, mitä nyt tutkitaan, näkyy kehityksenä ja investointeina keskipitkällä (5-9 vuotta) ja pitkällä (10-15 vuotta) aikavälillä alasta riippuen. 

Voit suodattaa osaamistarpeita myös luokittelun 

  • ammatillinen erityisosaaminen
  • yleinen työelämäosaaminen
  • vihreä osaaminen

mukaan. Vihreillä osaamisilla tarkoitetaan tietoja, taitoja ja kykyjä vähentää ihmisen toiminnan haitallisia ympäristövaikutuksia. 

Lue lisää vihreiden osaamisen määrittelystä taitojen/osaamisen, pätevyyksien ja ammattien eurooppalaisesta ESCO- luokituksesta

Osaamiset ja lähiosaamiset

Raportin välilehdellä Osaamiset ja lähiosaamiset on tietoa osaamisten lähiosaamisista eli osaamisten yhdistelmistä. Jokainen ammattikin voidaan määritellä sellaisten osaamisten joukoksi, jolle on kysyntää työmarkkinoilla. Työmarkkinat kehittyvät ja myös uudenlaisia osaamisyhdistelmiä kehittyy. 

Osaaminen -valikossa on myös sanahaku. Kun alat kirjoittaa osaamiskäsitettä hakukenttään, haku ehdottaa osaamissanoja. Kun valitset niistä yhden, pääset tarkastelemaan sen lähiosaamisia. Big datasta louhittuja osaamiskäsitteitä on noin 28 000, ja käsitteillä on myös synonyymeja. Pitkät käsitteet eivät näy valikossa kokonaan, mutta kun viet hiiren käsitteen päälle, näet työkaluvinkkinä koko käsitteen.

PowerBi-raporteilla valikot jäävät oletuksena auki kunnes napsautat hiirellä sivua valikon ulkopuolella. 

Osaamiset ja lähiosaamiset -raportti sisältää analyysin työelämän kysymien osaamisten yhdistelmistä eli klustereista. Vasemman laidan suodatuksissa voi säätää myös klusterin summan minimiä ja maksimia. Mitä pienempi klusterin summa on, sitä vähemmän osaaminen ja sen lähiosaamiset esiintyvät nykyisillä olemassa olevilla ammattialoilla Tilastokeskuksen 2010 -ammattiluokituksen mukaan. Jos valitset minimiksi ja maksimiksi 1-10 saat listan osaamisyhdistelmistä, joiden kytkös nykyisiin ammatteihin on heikko. Ne edustavat siis uusia osaamisten yhdistelmälöydöksiä louhitun datan eri aineistoista. 

Datalähteet -sivulla on kuvattu tarkemmin aineistot, joita analyysissa on hyödynnetty.