Hyppää sisältöön

Osaamistarvekompassin beta-versio julkaistu

Tiedote
4.12.2023
Kompassi kartan päällä.

Osaamistarvekompassista on tällä hetkellä käytössä beta-versio, ja osa sivuston sisällöistä ja toiminnallisuuksista on vielä kehitteillä. Tavoitteena on saada Osaamistarvekompassi valmiiksi kesään 2024 mennessä.

Osaamistarvekompassin sisältöjä kehitetään vaiheittain vuosien 2023 ja 2024 aikana. Aluksi verkkopalvelu sisältää tilastotietoa siirtymistä työllisyydestä työttömyyteen, opiskelijaksi tai työvoiman ulkopuolelle sekä aineistoja työmarkkinoiden ja osaamistarpeiden muutoksista. Lisäksi julkaisemme palvelussa analyyseja koulutus- ja osaamiskapeikoista. Analyyseja julkaistaan palvelussa vähitellen kehitysvaiheen aikana.

Osaamistarvekompassi sisältää myös tietoa ammattialoista sekä niiden työllisiä koskevista tunnusluvuista ja työvoimasiirtymistä. Lisäksi palvelussa on kuvattu ammattialoilla tarvittavia osaamisia ja niiden sovellettavuutta muilla aloilla.

Palveluun on myös koottu ohje- ja tukimateriaalia, jonka tarkoituksena on opastaa käyttäjää hyödyntämään palvelun sisältöjä mahdollisimman helposti ja monipuolisesti. Kehitämme tukimateriaalia jatkuvasti vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Lisää sisältöä tulossa

Osaamistarvekompassin sisältöjä kehitetään ja laajennetaan kevään 2024 aikana. Nykyisen sisällön lisäksi palveluun on tulossa esimerkiksi:

  • Tietoa toisen asteen ja korkea-asteen tutkinnoista sekä tutkinnon suorittaneiden määristä ja keskeisistä osaamisista
  • Työmarkkinasiirtymätilastojen visualisointia ja analysointia vuosittain
  • Valtakunnallisten ja alueellisten työmarkkinatilastojen ja -ennusteiden koontia ja analyysia jatkuvan oppimisen näkökulmasta
  • Säännöllisesti päivittyvä osaamistarvetieto työikäisten osaamisen kehittämiseen ja uudistamiseen – tietolähteenä mm. työpaikkailmoitukset, kansalliset ja kansainväliset ennakoinnin tietoalustat sekä tutkimus- ja investointidata
  • Analyyseja uusista osaamistarpeista, joita ei ole vielä tutkintojen sisällöissä
  • Analyyseja työikäisten osaamistarpeista, joihin ei ole saatu osaamista tutkintokoulutuksesta siinä määrin kuin työelämän tarpeet sitä edellyttäisivät.

Tällä hetkellä palvelun Analyysit-osion sisältämät tilastotiedot työmarkkinasiirtymistä ovat vuosilta 2015–2020. Ammattialakohtaiset tunnusluvut puolestaan perustuvat Tilastokeskuksen vuoden 2020 tilastoihin. Jatkossa tiedot päivitetään kerran vuodessa. 

Vastaa palautekyselyyn

Annathan arvokkaan mielipiteesi vastaamalla palautekyselyyn, sillä se auttaa meitä kehittämään Osaamistarvekompassista entistä käyttäjäystävällisemmän ja hyödyllisemmän työkalun. Kerro meille kokemuksistasi palvelun käytöstä ja parannusehdotuksistasi sekä äänestä suunnitelluista tulevista sisällöistä mieluisimmat ja itsellesi tärkeimmät. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.