Hyppää sisältöön
Sinisellä taustalla pino pinkkejä post-it-lappuja, joissa i-kirjain.

Opi hyödyntämään Osaamistarvekompassin sisältöjä helposti ja monipuolisesti.

Ohjeita palvelun käyttöön

Olemme koonneet tälle sivulle ohje- ja tukimateriaalia, jonka tarkoituksena on opastaa käyttäjiä hyödyntämään palvelun sisältöjä mahdollisimman helposti ja monipuolisesti. Kehitämme tukimateriaalia jatkuvasti vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin, ja uudet sisällöt päivittyvät tälle sivulle.

Tukimateriaali ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville

Tukimateriaali opastaa jatkuvan oppimisen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä ennakointitiedon hyödyntämisessä. Tavoitteena on, että tiedon hyödyntäjät 

  • ymmärtävät ennakointitiedon luonteen ja epävarmuustekijät​
  • osaavat soveltaa tietoa ohjauksen eettisistä lähtökohdista​
  • löytävät Osaamistarvekompassista omille asiakkailleen​ soveltuvan tiedon
  • osaavat käyttää osaamisen ennakoinnin perussanastoa niin, että asiakaskin ymmärtää esitetyn tiedon luonteen​
  • osaavat myös etsiä verkosta lisätietoa, jos Osaamistarvekompassissa julkaistu tieto ei riitä kaikkiin asiakastarpeisiin​.

Tukimateriaalin sisällöt kehittyvät sitä mukaa kuin Osaamistarvekompassikin kehittyy. Materiaali sisältää ainakin osiot

  1. Mitä on ennakointitieto
  2. Ennakointitieto ohjauksessa
  3. Osaamistarvekompassi eri asiakastilanteissa
  4. Kertaus ja itsearviointi