Hyppää sisältöön
Sinisellä taustalla pino pinkkejä post-it-lappuja, joissa i-kirjain.

Opi hyödyntämään Osaamistarvekompassin sisältöjä helposti ja monipuolisesti.

Ohjeita palvelun käyttöön

Olemme koonneet tälle sivulle ohje- ja tukimateriaalia, jonka tarkoituksena on opastaa käyttäjiä hyödyntämään palvelun sisältöjä mahdollisimman helposti ja monipuolisesti. Kehitämme tukimateriaalia jatkuvasti vastaamaan eri käyttäjäryhmien tarpeisiin, ja uudet sisällöt päivittyvät tälle sivulle.

Tukimateriaali ohjaus- ja neuvontatyötä tekeville

Tukimateriaali opastaa jatkuvan oppimisen ohjaus- ja neuvontatyötä tekeviä ennakointitiedon hyödyntämisessä. Tavoitteena on, että tiedon hyödyntäjät 

  • ymmärtävät ennakointitiedon luonteen ja epävarmuustekijät​
  • osaavat soveltaa tietoa ohjauksen eettisistä lähtökohdista​
  • löytävät Osaamistarvekompassista omille asiakkailleen​ soveltuvan tiedon
  • osaavat käyttää osaamisen ennakoinnin perussanastoa niin, että asiakaskin ymmärtää esitetyn tiedon luonteen​
  • osaavat myös etsiä verkosta lisätietoa, jos Osaamistarvekompassissa julkaistu tieto ei riitä kaikkiin asiakastarpeisiin​.

Tukimateriaalin sisällöt kehittyvät sitä mukaa kuin Osaamistarvekompassikin kehittyy. Materiaali sisältää ainakin osiot

  1. Mitä on ennakointitieto
  2. Ennakointitieto ohjauksessa
  3. Osaamistarvekompassi eri asiakastilanteissa
  4. Kertaus ja itsearviointi

Koulutuksen järjestäjälle

Alle on koottu sisältöjä, joista voi olla hyötyä koulutuspalveluiden järjestäjille Osaamistarvekompassin sisältöjen ja ennakointitiedon hyödyntämisessä.

Ammatillisen koulutuksen tutkintotuotos, tutkintojen osien suoritukset ja tutkintoennuste

Osaamistarvekompassi tarjoaa reaaliaikaista tietoa ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja tutkintojen osien suorituksista sekä kuluvan vuoden loppuun ulottuvan ennusteen ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien määrästä. Power BI -raporteilla esitetyt tiedot palvelevat niin koulutuksen järjestäjiä, alueellisia toimijoita kuin elinkeinoelämääkin.

Alla olevalta sivulta löydät tietoa raporttien keskeisistä tietosisällöistä sekä konkreettisia vinkkejä tietojen hyödyntämiseen. Tietosisällöt on kuvattu tarkemmin kunkin raportin sivulla.