Hyppää sisältöön

Osaaminen esiin ja käyttöön

Kirjoitus
4.12.2023
Arola, Milma
Rakennusalan työntekijä, jonka taustalla yöllinen kaupunki ja rakennustelineitä.

Jos timantit ovat ikuisia, niin miksei osaaminenkin voisi olla? Osaaminen kehittyy, lisääntyy ja säilyy läpi elämän. Tietyssä yhteydessä syntyneet taidot ja tiedot ovat usein käyttökelpoista myös toisessa.  

Työurat ovat muuttumassa tai ehkäpä jo muuttuneet oppimisuriksi. Maailman muuttuessa kaikissa ammateissa tarvitaan uuden oppimista. Oppiminen voi olla työvälineiden haltuunottoa, uuden tiedon omaksumista, perehtymistä, kouluttautumista, ideoiden ja tuotteiden kehittämistä, uudenlaisten toimintamallien opettelua tai jotakin muuta. Yhtä kaikki, Jotpan teettämän kyselytutkimuksen ”Mitä työikäiset ajattelevat jatkuvasta oppimisesta?” mukaan puolet työikäisistä uskoo työtehtäviensä muuttuvan lähivuosina niin, että he tarvitsevat uutta osaamista. Onneksi enemmistö myös uskoo pystyvänsä kehittämään osaamistaan, niin että pärjäävät työelämässä myös tulevaisuudessa.

Taidot eivät katoa, vaikka tehtävä katoaisi

Uutta osaamista saadaan koulutusten ja kurssien kautta sekä työn arjessa työssä oppimalla. Jotpan teettämän kyselytutkimuksen mukaan puolet työikäisistä kokee oppivansa työssään viikoittain uusia asioita ja puolet myös kertoo pyrkineensä osallistumaan kursseille ja koulutuksiin, kun niitä on ollut tarjolla.

Osaamisen lisäämisen ja kehittämisen rinnalla on hyvä kiinnittää huomioita myös siihen osaamiseen, jota jo on. Vaikka työtehtävät muuttuvat ja joskus kokonainen ammatti saattaa kadota, olemassa oleva osaaminen itsessään ei katoa minnekään.

Arkipuheessa osaaminen rinnastetaan usein ammattiin tai tutkintoon. Osaaminen on kuitenkin myös paljon muuta. Se on elämän varrella syntynyttä tietoa, taitoa, asiantuntemusta, ammattitaitoa ja kokemusta. Se on myös uteliaisuutta ja innostusta uutta kohtaan, ja halua kehittyä. Aina emme tule ajatelleeksi, että tietyssä ammatissa tai tehtävässä syntynyt osaaminen on usein käypää valuuttaa myös monessa muussa tehtävässä.  

Koulu- ja oppilaitosmaailmassa niin sanottu osaamisperusteisuus on jo tuttua. Osaamisperusteisuudessa huomio kiinnittyy itse osaamiseen. Olennaista ei ole se, missä osaaminen on syntynyt tai syntyy, vaan se, että oppii ja osaa. Tämä ajattelutapa sopii tai sopisi myös työelämään. Itse asiassa Jotpan kyselytutkimuksen mukaan yli 40 % työikäisistä kokeekin voivansa käyttää työssään vapaa-ajallaan hankkimaansa osaamista ja varmaa on, että valtaosa käyttää nykyisessä työtehtävässään aiemmissa työtehtävissään syntynyttä osaamista.

Pois alakeskeisestä ajattelusta

Osaamistarvekompassi on kehittyvä palvelu, joka tulee tarjoamaan ennakointitietoa eri ammattialoilla ja työelämässä tarvittavasta osaamisesta. Osaamistarvekompassi ei kerro ainoastaan siitä, millaista osaamista työmarkkinoilla tarvitaan, vaan myös siitä, miten sovellettavaa osaaminen ennakointitiedon valossa on.

Osa työmarkkinoiden tarvitsemasta osaamisesta on varsin alakohtaista eli osaamista, jota tarvitaan erityisesti tietyillä aloilla ja tietyissä tehtävissä. Alakohtaisia osaamista voivat olla esimerkiksi tietyn alan ohjelmistojen, laitteistojen tai vaikkapa säännöstön hallinta tai esimerkiksi kairausosaaminen, hierontaosaaminen tai konepajapiirustuksen lukutaito. Alakohtainen osaaminen ei ole niin helposti sovellettavissa toiselle alalle. Toisaalta esimerkiksi hierontaosaamisesta voi olla paljonkin iloa vapaa-ajalla – ainakin perheenjäsenten ja sukulaisten mielestä.  

Jokaiselle syntyy koulutuspolun ja työkokemuksen kautta paljon myös laaja-alaista osaamista. Kampaaja ei ehkä pysty hyödyntämään hiuspidennyskäsittelyyn liittyvää osaamista muissa tehtävissä, mutta värisilmää, kädentaitoja, ajanvarausten hallintaa ja trenditietoisuutta varmasti pystyy. Vastaavasti eläintenhoitajalle kertyy osaamista vastaanottotyöstä, bioturvallisuudesta ja hygieniasta tai rakennustyöntekijälle energiatehokkuudesta ja 3D-mallintamisesta. Kaikki nämä osaamiset ovat sellaisia, joita voi hyödyntää myös toisen alan tehtävissä. Myös esimerkiksi monikulttuurisuusosaamista, ryhmänohjaustaitoja, taloushallinto-osaamista, projektin johtamisosaamista, automaatio-osaamista, inventaario-osaamista, liiketoiminnan kehittämistä ja tekoälyosaamista tarvitaan monilla eri aloilla.  

Jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämisen rinnalla olisi aina hyvä puhua myös olemassa olevasta osaamisesta ja sen sovellettavuudesta. Yksi keskeinen kaikkien tarvitsema osaaminen nyt ja tulevaisuudessa onkin oman osaamisen huomaaminen ja kyky soveltaa sitä. Osaamistarpeet muuttuvat ajassa ja vaihtelevat tehtävittäin. Osaaminen itsessään ei kuitenkaan katoa, vaan tulee hyödylliseksi ja arvokkaaksi erilaisissa tehtävissä työuran aikana. Muistetaan siis antaa arvoa myös sille, mitä jo on.